Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Γητεία για χρήματα με πράσινο κερί

Γίνεται ημέρα Πέμπτη σε γέμιση.

Υλικά:

ένα πράσινο κερί
μια καρφίτσα
αποξηραμένος βασιλικός
έλαιο αφθονίας
Κάνε αυτή τη γητεία όταν υπάρχει άμεση ανάγκη για ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Με την καρφίτσα χάραξε στο κερί το όνομα και τη γέννα σου στη μία μεριά, και στην άλλη μεριά το ακριβές ποσό που χρειάζεσαι. Άλειψε το κερί με ελαιόλαδο και ρόλαρέ το στον βασιλικό ώστε να γεμίσει. 
Διάβασε τον ψαλμό 23 και άσε το κερί να καεί μέχρι τέλους. 

Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου· δεν θέλω στερηθή ουδενός.

Εις βοσκάς χλοεράς με ανέπαυσεν· εις ύδατα αναπαύσεως με ωδήγησεν.
Ηνώρθωσε την ψυχήν μου· με ώδήγησε διά τρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού.
Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν· διότι συ είσαι μετ' εμού· η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύται με παρηγορούσιν.
Ητοίμασας έμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου· ήλειψας εν ελαίω την κεφαλήν μου· το ποτήριόν μου υπερχειλίζει.
Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσας τας ημέρας της ζωής μου· και θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών.

Τα υπολείμματα τα θάβεις σε βασιλικό. 

Καλό είναι να το κάνεις τουλάχιστον για 7 συνεχόμενες μέρες. 

1 σχόλιο: