Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Γητεία κατά της γλωσσοφαγιάς

Ανάβουμε το καρβουνάκι και βάζουμε πάνω εννέα γαρύφαλλα (μοσχοκάρφια).
Με αυτό θυμιατίζουμε όλο το σπίτι. Σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού λέμε από 3 φορές την προσευχή:

Η ποιήσατε το δένδρον καλόν, και τον καρπόν αυτού καλόν, η ποιήσατε το δένδρον σαπρόν, και τον καρπόν αυτού σαπρόν· εκ γαρ του καρπού το δένδρον γινώσκεται. 

γεννήματα εχιδνών, πως δύνασθε αγαθά λαλείν πονηροί όντες; εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί; 
ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. 
λέγω δε υμίν ότι παν ρήμα αργόν ο εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγον εν ημέρα κρίσεως· 
εκ γαρ των λόγων σου δικαιωθήση και εκ των λόγων σου καταδικασθήση.

Θάβουμε τα υπολείμματα απ΄το καρβουνάκι σε απήγανο, βασιλικό ή μαντζουράνα.

Γίνεται όποτε έχουμε ανάγκη, ακόμα και καθημερινά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου