Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Ρίζα άλκανετ (αλκάνη)

Ονομάζεται και αλκάνη. Η ρίζα αυτή έχει έντονο κόκκινο χρώμα το οποίο και «δανείζει» σε όποιο μείγμα τη χρησιμοποιήσουμε.

Φέρνει καλή τύχη στις επιχειρήσεις,στα οικονομικά ζητήματα και στο τζόγο.
Απομακρύνει την αρνητικότητα στα οικονομικά και προσελκύει την ευημερία.Πρόσθεσέ το σε θυμίαμα λυσίματος ή προστασίας, για να αποκρούσεις τα μάγια που σου κάνουν με σκοπό να καταστραφείς οικονομικά ή από τζόγο.
Κάψτην σε αναμμένο καρβουνάκι μαζί με χοντρό αλάτι και φύλλα πατσουλί διαβάζοντας τον ψαλμό 23 για να λύσεις μαγεία που έχει γίνει στα οικονομικά σου.

Κύριος ποιμαίνει με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλόης, εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψε με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν, ωδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γαρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ΄εμού ει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύται με παρεκάλεσαν. Ητοίμασας ενώπιον μου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβόντων με. Ελίπανας εν ελαίω την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου μεθύσκον με ωσεί κράτιστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικείν με εν οίκω Κυρίου εις μακρότητα ημερών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου