Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Ψαλμός για να ζητήσουμε την επιθυμία μας

Η παράγραφος 5 του ψαλμού 40 χρησιμοποιείται για να ζητήσουμε απ'το Θεό να πραγματοποιήσει μια ευχή μας. Πολλὰ ἐποίησας σύ, Κύριε ὁ Θεός μου, τὰ θαυμάσιά σου, καὶ τοῖς διαλογισμοῖς σου οὐκ ἔστι τίς ὁμοιωθήσεταί σοι· ἀπήγγειλα καὶ ἐλάλησα, ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ ἀριθμόν.

Κυριε και Θεέ μου, πολλά θαυμαστά έργα έκαμες και κανείς από τους ανθρώπους η τους ψευδείς θεούς δεν ημπορεί να συγκριθή προς σέ, ως προς τας πανσόφους και παναγάθους σκέψεις και βουλάς σου. Ανήγγειλα και διελάλησα αυτάς. Υπερβαίνουν όμως κάθε αριθμόν και υπολογισμόν.

Ανάβουμε ένα επτάκομπο κερί (κόκκινο για ερωτικά, πράσινο για οικονομικά, λευκό για προστασία και ευλογία), διαβάζουμε τον ψαλμό και αμέσως μετά ζητάμε την επιθυμία μας. Μόλις καεί ο πρώτος κόμπος σβήνουμε το κερί με τα δάχτυλά μας. 
Καίμε κάθε μέρα από έναν κόμπο διαβάζοντας τον ψαλμό και ζητώντας την επιθυμία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου