Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Αντιστροφή μαγείας με καθρέφτη

Για να στείλεις τα μάγια πίσω στον αποστολέα τους. 

Υλικά:

●έναν μικρό καθρέφτη όπου δεν θα έχει «πιάσει» το είδωλό σου
●ένα μαύρο κερί
έλαιο αντιστροφής μαγείας
●καβουρόσκονη ή σκόνη αντιστροφής μαγείας
●ύσσωπος αποξηραμένος
●ένα κουρελόπανο
●ένα μαχαίρι
●μια βελόνα για να χαράξεις το κερί

Πάρε το μαύρο κερί και με το μαχαίρι κόψε την μεριά με το φιτίλι. Γύρισέ το ανάποδα και σκάλισέ το μέχρι να βγει το φιτίλι.

Χάραξε στο κερί το όνομα και τη γέννα του εχθρού σου ανάποδα, για παράδειγμα ΣΟΙΡΤΗΜΗΔ αντί για ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (με τη λογική ότι στην αντανάκλαση του καθρέφτη θα φαίνεται κανονικά) 3 φορές. Αν δεν ξέρεις ποιος είναι μπορείς να γράψεις (πάλι ανάποδα) «Ο ΕΧΘΡΟΣ ΜΟΥ». Οραματίσου πάνω απ’το κερί και δήλωσε φωναχτά το σκοπό σου που είναι όλο το κακό που σου έχει κάνει να γυρίσει πίσω σε αυτόν.


Ντύσε το κερί με το έλαιο και στερέωσέ το πάνω στον καθρέφτη, προσέχοντας μην πιάσει το είδωλό σου (μπορείς να στάξεις λίγες σταγόνες απ’το κάτω μέρος του κεριού πάνω στον καθρέφτη και όσο είναι ακόμα ζεστό να βάλεις πάνω το κερί και να το κρατάς στερεωμένο μέχρι να στεγνώσει).

Με την σκόνη σχημάτισε έναν κύκλο γύρω απ’το κερί με φορά αριστερόστροφη. Άναψέ το και άστο να καεί τελείως. Κάνε αυτή τη διαδικασία 3 μέρες συνολικά. Την τελευταία μέρα τύλικε τον καθρέφτη, τα υπολείμματα του κεριού και την σκόνη στο κουρελόπανο. Αφού τα τυλίξεις, με ένα σφυρί σπάσε τον καθρέφτη. 

Φτιάξε αφέψημα από ύσσωπο και ρίξτο στο κεφάλι σου και στο σώμα σου από πάνω προς τα κάτω, ενώ διαβάζεις τον ψαλμό 51

Ελέησόν με, ω Θεέ, κατά το έλεός σου· κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον τα ανομήματά μου. Πλύνόν με μάλλον και μάλλον από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Διότι τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω, και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Εις σε, εις σε μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα· διά να δικαιωθής εν τοις λόγοις σου και να ήσαι άμεμπτος εις τας κρίσεις σου. Ιδού, συνελήφθην εν ανομία, και εν αμαρτία με εγέννησεν μήτηρ μου. Ιδού, ηγάπησας αλήθειαν εν τη καρδία, και εις τα ενδόμυχα θέλεις με διδάξει σοφίαν. Ράντισόν με με ύσσωπον, και θέλω είσθαι καθαρός· πλύνόν με, και θέλω είσθαι λευκότερος χιόνος. Κάμε με να ακούσω αγαλλίασιν και ευφροσύνην, διά να ευφρανθώσι τα οστά, τα οποία συνέθλασας. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ· και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψης από του προσώπου σου· και το πνεύμα το άγιόν σου μη αφαιρέσης απ' εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν της σωτηρίας σου και με πνεύμα ηγεμονικόν στήριξόν με. Θέλω διδάξει εις τους παραβάτας τας οδούς σου· και αμαρτωλοί θέλουσιν επιστρέφει εις σε. Ελευθέρωσόν με από αιμάτων, Θεέ, Θεέ της σωτηρίας μου· η γλώσσα μου θέλει ψάλλει εν αγαλλιάσει την δικαιοσύνην σου. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου· και το στόμα μου θέλει αναγγέλλει την αίνεσίν σου. Διότι δεν θέλεις θυσίαν, άλλως ήθελον προσφέρει· εις ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσίαι του Θεού είναι πνεύμα συντετριμμένον· καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Ευεργέτησον την Σιών διά της ευνοίας σου· οικοδόμησον τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θέλεις ευαρεστηθή εις θυσίας δικαιοσύνης, εις προσφοράς και ολοκαυτώματα· τότε θέλουσι προσφέρει μόσχους επί το θυσιαστήριόν σου.

Μάζεψε λίγο απ’το νερό του μπάνιου και πέταξέ το μαζί με τα υπολείμματα στο κέντρο σε ένα σταυροδρόμι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου