Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Σφουγγάρισμα για τύχη στο μαγαζί

Γέμισε έναν κουβά με λίγο ζεστό νερό και πρόσθεσε λευκό ξύδι, κανέλα σε σκόνη και ζάχαρη (σε όποια ποσότητα θέλεις). Άφησέ το να κρυώσει.

Με το νερό αυτό σφουγγάρισε το πεζοδρόμιο που είναι ακριβώς έξω απ΄το μαγαζί σου, και συνέχισε με φορά προς την πόρτα του καταστήματος (από έξω προς τα μέσα). Παράλληλα διάβαζε τον ψαλμό 22.Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου· δεν θέλω στερηθή ουδενός.
Εις βοσκάς χλοεράς με ανέπαυσεν· εις ύδατα αναπαύσεως με ωδήγησεν.
Ηνώρθωσε την ψυχήν μου· με ώδήγησε διά τρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού.
Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν· διότι συ είσαι μετ' εμού· η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύται με παρηγορούσιν.
Ητοίμασας έμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου· ήλειψας εν ελαίω την κεφαλήν μου· το ποτήριόν μου υπερχειλίζει.
Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσας τας ημέρας της ζωής μου· και θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών.

Έτσι θα προσελκύσεις καλούς πελάτες που έχουν χρήματα για να ξοδέψουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου