Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Τελετουργία ευλογίας εαυτού

Γίνεται σε οποιαδήποτε μέρα και φάση Σελήνης.

Υλικά 

●φύλλα από αποξηραμένο ύσσωπο
●αλάτι χοντρό καθαγιασμένο
●3 λευκά κεριά
έλαιο ευλογίας
●ένα πιάτο

Το πρωί ξύπνα πρωτού ανατείλει ο ήλιος. Γέμισε τη μπανιέρα σου με χλιαρό νερό και ρίξε μέσα αφέψημα απ’τον ύσσωπο και αλάτι. Στο μπροστινό και στο πίσω μέρος της βάλε δύο κεριά και άναψέ τα. Μπες μέσα στο νερό και κάθισε τουλάχιστον 10 λεπτά και άφησε το μυαλό σου να αδειάσει από σκέψεις. Όταν νιώσεις έτοιμος διάβασε μια φορά τον ψαλμό 51 (ελέησόν με, ο Θεός...). Μόλις τελειώσεις πάρε ένα ποτήρι ή μια μικρή κανάτα και ρίχνε νερό στο κεφάλι σου, καθώς θα λες:

ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, 
πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.Σήκω όρθιος και βγες απί τη μπανιέρα προχωρώντας ανάποδα, με την πλάτη 
δηλαδή και πες:

Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Αμήν.


Σβήσε τα κεριά και γέμισε μια κούπα με το νερό απ’το μπάνιο, το υπόλοιπο μπορείς να ανοίξεις το καπάκι της μπανιέρας για να χυθεί. Αμέσως μετά πήγαινε σε ένα σταυροδρόμι και καθώς θα είσαι στραμμένος στην ανατολή, χύσε το νερό πίσω απ’τον αριστερό σου ώμο και φύγε χωρίς να κοιτάξεις πίσω σου.


Πήγαινε στο Βωμό σου όπου θα έχεις τη Βίβλο και το τρίτο λευκό κερί, χάραξε πάνω το όνομά σου και άλειψέ το με το έλαιο ευλογίας. Σε ένα πιάτο βάλε τη φωτογραφία σου με το πρόσωπο να κοιτάζει προς τα πάνω, και πάνω της βάλε το λευκό κερί. Άναψέ το και διάβασε απ΄τη Βίβλο το κατά Ματθαίον 5:11 (Μακαρισμοί):


Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Μακάριοι και τρισευτιχισμένοι είναι εκείνοι, που συναισθάνονται την πνευματικήν πτωχείαν των (και εξαρτούν τον εαυτόν τους με ταπείνωσιν και πίστιν από τον Θεόν), διότι ιδική των είναι η βασιλεία των ουρανών.
μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακλήθησονται.
Μακάριοι είναι όσοι πενθούν (δια τας αμαρτίας των και δια το κακόν που επικρατεί στον κόσμον) διότι αυτοί θα παρηγορηθούν από τον Θεόν.
μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν.
Μακάριοι είναι οι πράοι και ειρηνικοί, διότι αυτοί θα λάβουν ως κληρονομίαν την νέαν γην της επαγγελίας, την άνω Ιερουσαλήμ, την βασιλείαν των ουρανών.
μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν δια να αποκτήσουν οι ίδιοι, να επικρατήση δε και στον κόσμον η δικαιοσύνη και η αρετή, διότι αυτοί θα χορτάσουν.
μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.
Μακάριοι οι ευσπλαγχνικοί και ελεήμονες, που συμπονούν και ελεούν τον πάσχοντα, 
διότι αυτοί θα ελεηθούν πλουσίως από τον Θεόν.
μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.
Μακάριοι όσοι έχουν καθαράν και αμόλυντον την καρδίαν,
διότι αυτοί θα ίδουν τον Θεόν εις την δόξαν του.
μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.
Μακάριοι όσοι έχουν ειρήνην μέσα των και προσπαθούν να ειρηνεύουν τους ανθρώπους μεταξύ των, διότι αυτοί θα ανακηρυχθούν,
εμπρός στον ουράνιον και επίγειον κόσμον, υιοί του Θεού.
μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Μακάριοι όσοι έχουν διωχθή ένεκα της αρετής και της πίστεώς των,
διότι εις αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών.
μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι
καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.
Μακάριοι είσθε, όταν σας εμπαίξουν και σας υβρίσουν οι άνθρωποι,
και σας διώξουν και, ψευδόμενοι,
είπουν παντός είδους κακολογίας και κατηγορίας ενάντιον σας,
επειδή πιστεύετε εις εμέ.

Έπειτα πες:


Κύριε, είμαι πτωχός τω πνεύματι, είμαι καταπατημένος και νικημένος, μου λείπει η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση. 

Σου ζητάω να με ευλογήσεις ώστε να εξασφαλίσω 
μια θέση στο Βασίλειο του Ουρανού.
Κύριε θρηνώ, θρηνώ για όλα αυτά που έχασα 
και για όλα αυτά που δεν έχω
σου ζητώ να με ευλογήσεις ώστε να βρω παρηγοριά.
Κύριε, βοήθησέ με να είμαι πράος, 
δώσε μου τη δύναμη να γυρίσω και το άλλο μάγουλο και να μην αμαρτήσω σε βάρος κάποιου άλλου.
Κύριε, διψάω για δικαιοσύνη. 
Έχω αδικηθεί από φίλους και από εχθρούς, 
με χρησιμοποίησαν και με κακομεταχειρίστηκαν. 
Σου ζητώ να με ευλογήσεις για να βρω ικανοποίηση.
Κύριε, βοήθησέ με να είμαι ελεήμων και να συγχωρώ εκείνους που διαπράττουν αμαρτήματα εναντίον μου, ώστε να μπορώ να συγχωρώ και τον εαυτό μου. Σου ζητώ να με ευλογήσεις για να λάβω το έλεος.
Κύριε, βοήθησέ με να είμαι αγνός στην καρδιά, ώστε να μπορέσω να γίνω ταπεινός σαν ένα παιδί και να εισέλθω στο Βασίλειο του Ουρανού. 
Σου ζητώ να με ευλογήσεις για να μπορέσω 
να αντικρίσω το πρόσωπό Σου.
Κύριέ, βοήθησέ με να είμαι ειρηνοποιός και να μπορώ να φέρνω την ειρήνη στους άλλους αλλά και στον εαυτό μου. 
Σου ζητώ να με ευλογήσεις για να μπορώ να αποκαλούμαι 
κόρη/γιος του Θεού.
Κύριε, έχω διωχθεί για χάρη της δικαιοσύνης. 
Έχω προσπαθήσει να κάνω το σωστό δια μέσου άλλων 
αλλά και δια μέσου εμού του ιδίου. 
Σου ζητώ να με ευλογήσεις ώστε να μπορέσω να εξασφαλίσω 
μια θέση στο Βασίλειο του Ουρανού.

Άσε το κερί να καεί τελείως και αν αφήσει υπολείμματα θάψτα στο πίσω μέρος της αυλής του σπιτιού. Την φωτογραφία σου θα την βάλεις μέσα στη Βίβλο, στο σημείο των Μακαρισμών του Ματθαίου, για να λαμβάνεις πάντα τις ευλογίες του Θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου