Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Εξορκισμός άλατος

Περνάμε χοντρό θαλασσινό αλάτι από καπνό θυμιάματος (λιβάνι κίτρινο) και λέμε 3 φορές καθώς το λιβανίζουμε:


Και συ άλας ως ήσουν ύδωρ άλατος 
και σε έδωκεν ο Ιησούς Χριστός την χάριτα ταύτην 
και σε έβαλον εις το γενέθλιον του και εις την Αγίαν Τράπεζαν 
του Δείπνου του μυστικού.
Ορκίζω σε εις τα Άγια Πάθη και εις τα Άγια Ευαγγέλια, 
όπου εδιάβασαν οι Ιερείς επάνω σου 
να λύσεις μέσα εις τούτο το αγγείον όπου σε ρίπτω 
πάσαν νόσον και μαγεία του πάσχοντος 
δι' ονόματος της Αγίας Τριάδας.
Αμήν.

Το αλάτι αυτό το χρησιμοποιούμε σε λυσίματα, προστασίες και καθαρισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου