Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Προσευχή για μεγάλη οικονομική ανάγκη

Σε πλήρη ηρεμία και αφού κάνουμε την προσευχή μας διαβάζουμε το κατά Ιωάννην 14. Αργά μέχρι να νοιώσουμε αυτό που λέει.«Ας μην ταράζεται η καρδιά σας. να πιστεύετε στο Θεό, και σ’ εμένα να πιστεύετε. 
Στην οικία του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά μέρη διαμονής. Ειδεμή θα σας έλεγα ότι πορεύομαι να σας ετοιμάσω τόπο; 
Και αν πορευτώ και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας παραλάβω κοντά μου, για να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ. 
Και όπου εγώ πηγαίνω ξέρετε την οδό». 
Του λέει ο Θωμάς: «Κύριε, δεν ξέρουμε πού πηγαίνεις. Πώς μπορούμε να ξέρουμε την οδό;» 
Του απαντά ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο διαμέσου εμένα. 
Αν με έχετε γνωρίσει, θα γνωρίσετε και τον Πατέρα μου. Αλλά από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει». 
Του λέει ο Φίλιππος: «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και μας αρκεί». 
Του απαντά ο Ιησούς: «Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δε με έχεις γνωρίσει, Φίλιππε; Όποιος έχει δει εμένα έχει δει τον Πατέρα. Πώς εσύ λες: Δείξε μας τον Πατέρα; 
Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σ’ εμένα; Τα λόγια που εγώ σας λέω δε τα μιλώ από τον εαυτό μου, μάλιστα ο Πατέρας που μένει μέσα μου κάνει τα έργα του. 
Πιστεύετε με ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σ’ εμένα. Ειδεμή, εξαιτίας αυτών των έργων ας πιστεύετε. 
Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, όποιος πιστεύει σ’ εμένα τα έργα που εγώ κάνω κι εκείνος θα κάνει. Και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, γιατί εγώ πορεύομαι προς τον Πατέρα. 
Και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου αυτό θα το κάνω, για να δοξαστεί ο Πατέρας μέσω του Υιού. 
Αν κάτι μου ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω». 

Στη συνέχεια στο όνομα του Ιησού Χριστού παρακαλούμε για την χάρη που θέλουμε. Κλεινουμε την προσευχή μας με τρία Πάτερ Ημών και τρία Χαίρε Κεχαριτωμένη.


Θεοτόκε Παρθένε, 

χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, 
ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ. 
Εὐλογημένη Σὺ ἐν γυναιξὶ 
καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σου, 
ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Εαν το κάνετε με πίστη η λύση του προβλήματος θα είναι άμεση.


Πηγή: Μαγεία Φωτός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου