Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Σύντομες χρήσεις των ψαλμών

Η αρίθμηση είναι σύμφωνα με το ορθόδοξο ψαλτήρι.
Διαβάστε εδώ σχετικά με την αρίθμηση των ψαλμών.
Προστασία από φυλακή 26, 67, 68, 71

Προστασία από πυρκαγιά 76, 148, 149

Προστασία από κινδύνους 11, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 30, 34, 58, 60, 64, 67, 68, 2, 50, 51, 22, 71, 73, 76, 77, 119, 120, 121, 124, 125, 130, 148, 149, 53, 54, 55. 
Προστασία από κινδύνους (φυλαχτό) 83, 84, 87. 

Προστασία από εχθρούς 74, 79, 100, 110, 85, 86. 
Προστασία από εχθρούς (φυλαχτό) 21, 101. 
Προστασία από εχθρούς (σπίτι) 27. 
Απαλλαγή από εχθρούς 41, 42, 43, 44, 63. 

Για τη γλωσσοφαγιά 31, 36, 38, 39, 52

Για λύσιμο Μαγείας 13. 
Προστασία από μαγεία (σπίτι) 22. 
Προστασία από μαγεία (φυλαχτό) 19. 

Για να έχεις την αγάπη όλων (φυλαχτό) 72. 

Για να πάνε καλά οι δουλειές σου 57, 65, 82. 

Για να έχεις χρήματα 24, 58, 60, 64, 67, 68. 

Φυλαχτό για την επιχείρηση 108, 114. 

Διώξιμο μίσους μεταξύ συζύγων 139, 140. 

Για καλή εγκυμοσύνη 35, 45, 46. 
Για καλή εγκυμοσύνη (φυλαχτό) 1, 19, 128. 

Για ευτυχία στην οικογένεια 96, 97, 98. 

Για τη στειρότητα 102, 103. 
Για καλή υγεία (φυλαχτό) 49. 

Φυλαχτό για παιδί 127. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου