Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Το νερό της υποταγής

Αυτό το νερό το χρησιμοποιούμε για να υποτάξουμε κάποιον στη θέλησή μας και στις επιθυμίες μας.Ημέρα Κρόνου ή Άρη σε χάση, μάζεψε αμίλητο νερό –εναλλακτικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις νερό Πανσελήνου που είναι και το πιο δυνατό. Πάρε το ποτήρι με το νερό και φέρτο κοντά στο στόμα σου, έτσι ώστε η ανάσα σου και τα χνώτα σου να ακουμπάνε το νερό. Διάβασε 3 φορές τον ψαλμό Βάου της υποταγής:

Καὶ ἔλθοι ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ ἔλεός σου, Κύριε, τὸ σωτήριόν σου κατὰ τὸν λόγον σου.  καὶ ἀποκριθήσομαι τοῖς ὀνειδίζουσί μοι λόγον, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ τοῖς λόγοις σου.  καὶ μὴ περιέλῃς ἐκ τοῦ στόματός μου λόγον ἀληθείας ἕως σφόδρα, ὅτι ἐπὶ τοῖς κρίμασί σου ἐπήλπισα. καὶ φυλάξω τὸν νόμον σου διαπαντός, εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.  καὶ ἐπορευόμην ἐν πλατυσμῷ, ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἐξεζήτησα. καὶ ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἐναντίον βασιλέων καὶ οὐκ ᾐσχυνόμην. καὶ ἐμελέτων ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου, ἃς ἠγάπησα σφόδρα. καὶ ἦρα τὰς χεῖράς μου πρὸς τὰς ἐντολάς σου ἃς ἠγάπησα, καὶ ἠδολέσχουν ἐν τοῖς δικαιώμασί σου.


Το δίνουμε να το πιεί το άτομο που θέλουμε –σκέτο το νερό (και όχι μέσα σε καφέ ή ποτό) το πολύ μέχρι την επόμενη μέρα. Μετά χρησιμοποιείται μόνο σε ξόρκια.


Πηγή: Νίνο Αυγέρης

2 σχόλια:

  1. Τι εννοείται νερό πανσελήνου και τι αμίλητο?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Αμίλητο νερό είναι αυτό που μαζεύουμε από 3 διαφορετικές πηγές (βρύσες) χωρίς να μιλήσουμε καθόλου. Νερό Πανσελήνου είναι νερό πηγής που το έχουμε αφήσει σε εξωτερικό χώρο το βράδυ της Πανσελήνου, και το μαζεύουμε πρωτού βγει ο ήλιος.

      Διαγραφή