Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Το τυπικό ενεργοποίησης του φύλακα Αγγέλου

Το τυπικό αυτό είναι ένας τρόπος ευχαριστίας προς το φύλακα Άγγελό μας. Μπορούμε να το κάνουμε μια Δευτέρα (ανεξαρτήτως φάσης σελήνης), η οποία είναι αφιερωμένη προς το φύλακα Άγγελό μας από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ενεργοποιώντας τον φύλακα Άγγελό μας διευκολύνουμε τη σύνδεσή μας με αυτόν μετά μέσω διαλογισμού και ενεργοποιούμε την καθοδήγηση και την προστασία του.

Υλικά:
●ένα τραπεζάκι
●ένα λευκό λινό ύφασμα για να στρώσουμε στο τραπέζι
●ένα αγνό μελισσοκέρι
●ελαιόλαδο για το ντύσιμο του κεριού
●θυμίαμα που αποτελείται από λιβάνι, σμύρνα, μέντα, γιασεμί και γλυκόριζα (όλα αποξηραμένα σε ίσες ποσότητες)

Αφού ντύσουμε το κερί με το ελαιόλαδο, το τοποθετούμε πάνω στο τραπεζάκι και δίπλα του βάζουμε το θυμιατό. Κάνουμε το σταυρό μας ως εξής.
Αγγίζουμε το μέτωπο λέγοντας: Ότι Σού έστιν
Αγγίζουμε το ηλιακό πλέγμα (πάνω απ'τον αφαλό) λέγοντας: η βασιλεία
Αγγίζουμε τον δεξιό ώμο λέγοντας: και η δύναμις
Αγγίζουμε τον αριστερό ώμο λέγοντας: και η δόξα
Σταυρώνουμε τα χέρια μας πάνω στο στήθος και λέμε: εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν.

Τώρα ανάβουμε το κερί και λέμε:

Εις το όνομα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
δοξα σοι ο θεός ημών, δόξα σοι (+)
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. (+)
Δοξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι 
και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. (+)

Όπου υπάρχει το (+) κάνουμε το σταυρό μας. Με τη φλόγα του κεριού ανάβουμε το καρβουνάκι στο θυμιατό, ρίχνουμε το θυμίαμα και λέμε:

Ω Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ
δέξου να ευλογήσεις αυτό το θυμίαμα 
για να αποκτήσει τη δύναμη να προσελκύσει πνεύματα του Φωτός 
και να διώξει όλα τα πνεύματα του σκότους.
Εις το όνομα του Αδωνάι, Αμήν.

Γονατίζουμε με τις παλάμες των χεριών στραμμένες προς τα επάνω και απευθυνόμενοι προς τη Θεοτόκο λέμε:

Αγγέλων και βροτών, Δέσποινα Θεοτόκε
μη παύση ικετεύειν, Παρθένε τον Υιόν σου, υπέρ εμού του δούλου σου.

Κατόπιν σκύβουμε το κεφάλι προς τα κάτω και διαβάζουμε απ'το ψαλτήρι τους ψαλμούς 24, 31, 3 και 5 (με αυτήν τη σειρά).

Ανοίγουμε τα χέρια με τις παλάμες προς τα επάνω και διαβάζουμε τον ψαλμό 15 και στη συνέχεια λέμε:

Στο Ονομα του Αδωνάι, Ελ, Ελ, Σαδδάυ, Ελοά, Ελοχίμ, Αλφα και Ωμέγα,
ω Ων φύλακα άγγελε μου προστάτεψσέ με αδιαλείπτως 
από κάθε κίνδυνο ορατό και αόρατο. Αμήν.

Μετα διαβάζουμε τους ψαλμούς 37 και 89 και τέλος την προσευχή της εκκλησίας προς το φύλακα Άγγελο.

Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαίπωρου μου ζωής 
μη εγκαταλείπης με τον αμαρτωλόν, 
μηδέ αποστής απ' εμού δια την ακρασίαν μου, 
μη δώης χώραν τω πονηρώ δαίμονι 
κατακυριεύσαι μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος, 
κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου, 
και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. 
Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, 
ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, 
πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας τας ημέρας της ζωής μου, 
και εί τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν
σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί 
και διαφύλαξόν με από πάσης επήρειας του αντικειμένου, 
ίνα μη έν τινι αμαρτήματι παροργίσω τον Θεόν, 
και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, 
του επιστηρίξαι με εν τω φόβω αυτού, 
και άξιον αναδείξαι με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.

Αφού τελειώσουμε κάνουμε το σταυρό μας λέγοντας:

Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Πηγή: Τα κλείδια των Ψαλμων του Δαυίδ, Βασίλειος Ηλιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου