Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Καλώντας την Αθηνά

Θεά της Σοφίας, των τεχνών και του σώφρονος πολέμου.

Ιδιότητες: σοφία, ευφυΐα, πολιτική, διάνοια, προστασία, υγεία, τέχνες, δύναμη, ειρήνη, σταθερότητα, γάμος, δικαιοσύνη, πολιτισμός, δημοκρατία, φιλοσοφία, λογική, φρόνηση, στρατηγική
Λιβάνια και καψίματα: στύρακας, φύλλα ελιάς
Φυτά: ελιά
Ημέρα: Τρίτη
Χρώμα κεριών: πορφυρό, λευκό, πράσινο
Λίθοι: μάρμαρο, μαρμαρυγίας
Ζώα: κουκουβάγια, βόας
Σύμβολα: περικεφαλαία, κλαδί ελιάς, γοργόνιο

Επίκληση
Άκουσέ με Θεά Αθηνά, Παλλάδα, Τριτογένεια, Τέκνο του Διός, Ισχυρή, Προστάτιδα της Αθηνάς που πήρε το όνομά της προς τιμή σου, δώσε μου υγεία, προστάτεψε την ύπαρξη μου ώστε να έχω αξιοπρέπεια και τιμή, απομάκρινε κάθε θλίψη, εχθρούς, φθόνο και αδικία από μένα, φρόντισε να έχω στην ζωή μου ήρεμη οικογένεια, σύζυγο, γονιμότητα, παιδιά, καλή φήμη, χαρά, αληθινές φιλίες, εξυπνάδα, ευγλωττία, ορθή σκέψη, λογική, δύναμη, και έλα κοντά μου χαμογελαστή και βοήθησε με να γίνω καλύτερος άνθρωπος και δώσε μου την εύνοιά σου. Γένοιτο.

Ύμνος

Παλλὰς μουνογενής μεγάλου Διὸς ἔκγονε σεμνή, δῖα, μάκαιρα θεά, πολεμόκλονε, ὀμβριμόθυμε, ἄρρητε, ῥητή, μεγαλώνυμε, ἀντροδίαιτε, ἣ διέπεις ὄχθους ὑѱαύχενας ἀκρωρείους ἠδ' ὄρεα σκιόεντα, νάπαισί τε σὴν φρένα τέρπεις, ὁπλοχαρής, οἰστροῦσα βροτῶν ѱυχὰς μανίαισι, γυμνάζουσα κόρη, φρικώδη θυμὸν ἔχουσα, Γοργοφόνη, φυγόλεκτρε, τεχνῶν μῆτερ πολύολβε, ὁρμάστειρα, φίλοιστρε κακοῖς, ἀγαθοῖς δὲ φρόνησις· ἄρσην μὲν καὶ θῆλυς ἔφυς, πολεματόκε, μῆτι, αἰολόμορφε, δράκαινα, φιλένθεε, ἀγλαότιμε, Φλεγραίων ὀλέτειρα Γιγάντων, ἱππελάτειρα, Τριτογένεια, λύτειρα κακῶν, νικηφόρε δαῖμον, ἤματα καὶ νύκτας αἰεὶ νεάταισιν ἐν ὥραις, κλῦθί μου εὐχομένου, δὸς δ' εἰρήνην πολύολβον καὶ κόρον ἠδ' ὑγίειαν ἐπ' εὐόλβοισιν ἐν ὥραις, γλαυκῶφ', εὑρεσίτεχνε, πολυλλίστη βασίλεια. 

Ώ Παλλάδα μονογενής, πού είσαι το σεμνό τέκνον του μεγάλου Διός, σεβαστή μακαριά θεά, πού διεγείρεις τον θόρυβο του πολέμου, κρατερόκαρδε. 
Σύ αγαπάς τα όπλα οιστρηλατείς (ξεσηκώνεις) τις ψυχές των ανθρώπων με μανίες είσαι ή κόρη πού γυμνάζεις (ασκείς) καί έχεις φρικτήν οργήν (διότι τρομάζουν με την Οργή σου). Εσύ εφόνευσες την Γοργόνα, αποφεύγεις το συζυγικό κρεββάτι, αλλά είσαι ή πολυευτυχισμένη μητέρα των τεχνών. Εσύ παρέχεις παρορμήσεις, αγαπάς να ξεσηκώνης οίστρον (μανίαν) εις τους κακούς, εις τους ανθρώπους όμως είσαι ή φρόνησις (ή φρονιμάδα) εγεννήθης εκ φύσεως αρσενική καί θηλυκή, εσύ γεννάς τους πολέμους, αλλά είσαι και ή σύνεσις. Ποικιλόμορφε, πού βλέπεις με οξύτητα, ενθουσιαστική, πού έχεις λαμπράν τιμήν εσύ εξωλόθρευσες τους Φλεγραίους γίγαντας, εσύ οδηγείς τους ίππους. Είσαι ή Τριτογένεια μας απαλλάσσεις από τα κακά, είσαι ή θεά. πού μας φέρεις την νίκην ή γαλανομάτα, ή εφευρίσκουσα τέχνας, ή βασίλισσα πού δέχεται πολλές ικεσίες ήμερα καί νύχτα πάντοτε στις τελευταίες ώρες άκουσε τις ευχές μου καί δόσε μας είρήνην, πού παρέχει πολλήν εύτυχίαν, καί ικανοποίησιν καί υγείαν μ' ευτυχισμένες ώρες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου