Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Καλώντας την Περσεφόνη

Ιδιότητες: θεά κερασφόρος της ζωής και του θανάτου, κόρη θεού Διός και θεάς Δήμητρας, Βασίλισσα του Άδη, σύζυγος του θεού Πλούτωνα, μητέρα του θεού Διονύσου, είναι η ίδια η αναγέννηση της φύσης και έχει σχέση με τις επαναγεννήσεις. 
Λιβάνια και καψίματα: λουλούδια διάφορα, στύρακας
Προσφορές: μέλι, γάλα, πανσπερμιά, γλυκά
Χρώμα κεριών: πορφυρό
Χρώματα: πράσινο της φύσης (την άνοιξη) πορφυρό, χρυσό, μαύρο
Φυτά: όλη η φύση
Ζώα: αίγα

Επίκληση
Κλήθι Θεά Περσεφόνη Βασίλισσα του Άδου, ομόκλινη του Ευδύνατου Πλούτωνος και μητέρα του πολύμορφου Ευβουλέως. Άκουσε αυτήν την επίκλησή μου Θεά, προστάτεψέ με από κάθε απειλή που προέρχεται από το βασίλειό σου γιατί εσύ είσαι η μόνη Άνασσα, που κυβερνάς τα καταχθόνια, στείλε ότι κακό μου στέλνουν πίσω στους εχθρούς μου, και μην αφήσεις τίποτε ποτέ ξανά κακό να με πλησιάσει και χάρισέ μου υγεία, μακροβιότητα, ευτυχισμένο βίο, τύχη, και πλούτο. Γένοιτο.

Ύμνος

Φερσεφόνη, θύγατερ μεγάλου Διός, ἐλθέ, μάκαιρα, μουνογένεια θεά, κεχαρισμένα δ' ἱερὰ δέξαι, Πλούτωνος πολύτιμε δάμαρ, κεδνή, βιοδῶτι, ἣ κατέχεις Ἀίδαο πύλας ὑπὸ κεύθεα γαίης, Πραξιδίκη, ἐρατοπλόκαμε, Δηοῦς θάλος ἁγνόν, Εὐμενίδων γενέτειρα, ὑποχθονίων βασίλεια, ἣν Ζεὺς ἀρρήτοισι γοναῖς τεκνώσατο κούρην, μῆτερ ἐριβρεμέτου πολυμόρφου Εὐβουλῆος, Ὡρῶν συμπαίκτειρα, φαεσφόρε, ἀγλαόμορφε, σεμνή, παντοκράτειρα, κόρη καρποῖσι βρύουσα, εὐφεγγής, κερόεσσα, μόνη θνητοῖσι ποθεινή, εἰαρινή, λειμωνιάσιν χαίρουσα πνοῆισιν, ἱερὸν ἐκφαίνουσα δέμας βλαστοῖς χλοοκάρποις, ἁρπαγιμαῖα λέχη μετοπωρινὰ νυμφευθεῖσα, ζωὴ καὶ θάνατος μούνη θνητοῖς πολυμόχθοις, Φερσεφόνη· φέρβεις γὰρ ἀεὶ καὶ πάντα φονεύεις. κλῦθι, μάκαιρα θεά, καρποὺς δ' ἀνάπεμπ' ἀπὸ γαίης εἰρήνηι θάλλουσα καὶ ἠπιοχείρωι ὑγείαι καὶ βίωι εὐόλβωι λιπαρὸν γῆρας κατάγοντι πρὸς σὸν χῶρον, ἄνασσα, καὶ εὐδύνατον Πλούτωνα. 

Ώ Περσεφόνη, θυγατέρα του μεγάλου Διός. έλα ώ μακαριά, συ η μονογενής θεά, και δέξου την θυσίαν την ευάρεστη πολύτιμε σύζυγε του Πλούτωνος, ένδοξε, πού δίδεις ζωήν πού κατέχεις τάς πύλας του Αδου εις τα υποχθόνια της γης. Πραξιδίκη με τα επέραστα πλοκάμια, της Δηούς αγνό βλαστάρι (τέκνον). μητέρα των Ευμενίδων, βασίλισσα των καταχθόνιων (των νεκρών), την κόρην πού εγέννησεν ό Ζευς με ανέκφραστον τοκετό ώ μητέρα του πολύβροντου και πολύμορφου Ευβουλέως πού παίζεις μαζί με τις εποχές και φέρεις το φώς εσύ με την ώραίαν μορφήν σεμνή, παντοδύναμος  κόρη πού είσαι γεμάτη από καρπούς, και φέγγεις λαμπρά έχεις κέρατα, και εσύ μόνον είσαι περιπόθητη εις τους ανθρώπους διότι είσαι εαρινή και χαίρεσαι με τις πνοές των λιβαδιών, και φανερώνεις το ιερόν σώμα σου τους βλαστούς, πού παράγουν χλωρούς καρπούς ενυμφεύθης το φθινόπωρον κατόπιν αρπαγής μόνη εσύ είοαι ή ζωή και ο θάνατος εις τους ανθρώπους τους πολυβασανισμένους, διότι συ ή Φερσεφόνη φέρεις πάντοτε την ζωήν (την άνοιξιν) και τα πάντα φονεύεις (τον χειμώνα). Ακουσε με μακαρία θεά και φέρε καρπούς εις την γήν, δίδε είρήνην και ευχάριστον οιδε ειρήνην και εύχάριστον υγείαν και βίον ευτυχή, πού οδηγεί ώ βασίλισσα, τα ήσυχα γηρατειά κάτω προς τον ίδικόν σου χώρον και προς τον δυνατόν Πλούτωνα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου