Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Καλώντας τον Δία

Ο πατέρας των Θεών και ο σπουδαιότερος από αυτούς. Θεός των καιρικών φαινομένων, προστάτης των ξένων, της οικογένειας και της γονιμότητας. Λατρευόταν ως ο σοφός θεός που καθόριζε τις τύχες των ανθρώπων και ρύθμιζε την ηθική τάξη του κόσμου.

Ιδιότητες: δικαιοσύνη, γάμος, γενναιοδωρία, αγαθά, υγεία, τύχη και ότι αφορά μια καλή ζωή, προστασία σε όλους τους τομείς.
Λιβάνια και καψίματα: στύρακας, γαρύφαλλο (μπαχαρικό)
Φυτά: δρυς, βασιλικός, αλόη, γαρύφαλλα
Ζώα: αετός, κριάρι, ερωδιός, κούκος, αίγα
Ημέρα: Πέμπτη
Χρώμα κεριών: κόκκινο, γαλάζιο
Λίθοι: καρνεόλη
Σύμβολα: κεραυνός, σκήπτρο, κέρας της Αμάλθειας

Επίκληση
Θεέ Δια Πολυτιμημένε, Αθάνατε Βασιλέα και Τροφοδότη των Πάντων, Πατέρα Θεών και Ανθρώπων, ποικιλόμορφε, γιε του Κρόνου, που κυβερνάς τον Κεραυνό και τις μοίρες των ανθρώπων έλα ευνοϊκός σε μένα, με χαμογελαστό πρόσωπο, άνοιξε την τύχη μου και προστάτεψε με από τις δυσκολίες της ζωής, και δώσε μου ένα καλό ευτυχισμένο και υγιή βίο πλήρη αγαθών.
Γένοιτο.

Ύμνος

Ζεῦ πολυτίμητε, Ζεῦ ἄφθιτε, τήνδε τοι ἡμεῖς μαρτυρίαν τιθέμεσθα λυτήριον ἠδὲ πρόσευξιν. ὦ βασιλεῦ, διὰ σὴν κεφαλὴν ἐφάνη τάδε θεῖα, γαῖα θεὰ μήτηρ ὀρέων θ᾽ ὑψηχέες ὄχθοι καὶ πόντος καὶ πάνθ᾽, ὁπόσ᾽ οὐρανὸς ἐντὸς ἔταξε· Ζεῦ Κρόνιε, σκηπτοῦχε, καταιβάτα, ὀμβριμόθυμε, παντογένεθλ᾽, ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή, σεισίχθων, αὐξητά, καθάρσιε, παντοτινάκτα, ἀστραπαῖε, βρονταῖε, κεραύνιε, φυτάλιε Ζεῦ· κλῦθί μου, αἰολόμορφε, δίδου δ᾽ ὑγίειαν ἀμεμφῆ εἰρήνην τε θεὰν καὶ πλούτου δόξαν ἄμεμπτον.

Ω Δία πολυτιμημένε. Δία αθάνατε, αυτήν εδώ ημείς την απολυτρωτικήν ομολογίαν καί προσευχήν σου άπευθύνομεν. Ω βασιλιά, από το δικό σου κεφάλι ανεφάνησαν όλα αυτά (δηλαδή ή γη ή θεά μητέρα και των βουνών οι υψηλοί λόφοι και ό πόντος η θάλασσα) και όλα όσα ό ουρανός περιέχει. Ώ Δία. υιέ του Κρόνου, πού έχεις το σκήπτρον και εμφανίζεσαι εν μέσω βροντών και αστραπών, ισχυρόκαρδε. πού εγέννησες τα πάντα, και είσαι ή αρχή των πάντων και των πάντων το τέλος. Σύ πού σείεις την γήν και συντελείς εις την αύξησιν πού καθαρίζεις (εξαγνίζεις) και εξουσιάζεις τα πάντα και αστράφτεις και βροντάς και ρίχνεις κεραυνούς και είσαι ό τροφός (ό τροφοδότης) άκουσε με ποικιλόμορφε, και δόσε μας άριστην υγείαν και την θεάν ειρήνην και πλούτου δόξαν ακηλίδωτον. Είσαι αυτογέννητος και ο πατέρας των μακαρίων θεών και των ανθρώπων Αλλά πρόσεξε με ευχαρίστησιν τάς σπονδάς μας και βοήθησε τάς φρένας μας (τον νουν μας), δια να γίνουν όλα σωστά. και ζωήν πού να παρέχη χαράν εις την ψυχήν συνάμα δε δόσε μας την βασίλισσαν υγείαν καί την θεάν είρήνην, πού είναι ή πολυτίμητη τροφός των νέων. καί βίον πού να κυριαρχήται πάντοτε από εύθυμες σκέψεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου