Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Καλώντας τον Ήφαιστο

Θεός της φωτιάς, των ηφαιστείων, της μεταλλουργίας και προστάτης των τεχνιτών. Ήταν ακόμα ο κατασκευαστής των όπλων των θεών.

Ιδιότητες: εφευρέσεις, μηχανική, επιδεξιότητα, οικοδόμηση, κατασκευές, ξεσκεπάζει τις μηχανορραφίες, την προδοσία και εκθέτει τους δράστες.
Χρώμα κεριών: μπρούτζινο
Μέταλλο: μπρούτζος
Σύμβολα: σφυρί, αμόνι, τανάλια, κωνικός σκούφος, δίχτυ

Επίκληση
Εσένα καλώ Ήφαιστε ισχυρόκαρδε, μεγαλοδύναμε, που είσαι το άσβεστο πυρ, και ευρίσκεσαι παντού όταν οι άνθρωποι ασχολούνται με τις τέχνες που τους δίδαξες. Άκουσέ με μακάριε έλα σε μένα με έργα που φέρνουν χαρά και αποκάλυψέ μου ότι γίνεται εν αγνοία μου και εξέθεσε τους εχθρούς μου καλύπτοντάς τους με το ιερό σου δίχτυ ώστε να μην μπορούν να διαφύγουν και κάνε τους ανήμπορους να με βλάψουν. Γένοιτο.

Ύμνος

Ἥφαιστ' ὀμβριμόθυμε, μεγασθενές, ἀκάματον πῦρ, λαμπόμενε φλογέαις αὐγαῖς, φαεσίμβροτε δαῖμον, φωσφόρε, καρτερόχειρ, αἰώνιε, τεχνοδίαιτε, ἐργαστήρ, κόσμοιο μέρος, στοιχεῖον ἀμεμφές, παμφάγε, πανδαμάτωρ, πανυπέρτατε, παντοδίαιτε, αἰθήρ, ἥλιος, ἄστρα, σελήνη, φῶς ἀμίαντον·
ταῦτα γὰρ Ἡφαίστοιο μέλη θνητοῖσι προφαίνει. πάντα δὲ οἶκον ἔχεις, πᾶσαν πόλιν, ἔθνεα πάντα, σώματά τε θνητῶν οἰκεῖς, πολύολβε, κραταιέ. κλῦθι, μάκαρ, κλήιζω σε πρὸς εὐιέρους ἐπιλοιβάς, αἰεὶ ὅπως χαίρουσιν ἐπ' ἔργοις ἥμερος ἔλθοις. παῦσον λυσσῶσαν μανίαν πυρὸς ἀκαμάτοιο καῦσιν ἔχων φύσεως ἐν σώμασιν ἡμετέροισιν.

Ηφαιοτε ίσχυρόκαρδε, μεγαλοδύναμε, πού είσαι τα άσβεστον πυρ, και φωτίζεσαι από φλογερές λάμψεις, ω θεέ που παρέχεις το φως εις τους ανθρώπους, εσύ πού φέρεις το φως, με τα ισχυρά χέρια, αιώνιε, πού ζής με την τέχνην, συ ο εργάτης, μέρος του κόσμου και στοιχείον άμεμπτον, πού τρώγεις τα πάντα, πού δαμάζεις τα πάντα (ως εκπρόσωπος της φωτιάς), ο υπεράνω όλων υπέρτατος, πού ευρίσκεσαι παντού. Είσαι ο αιθήρ, ο ήλιος, τα άστρα, ή σελήνη, το φως το αμόλυντον διότι αυτό τα μέλη του Ηφαίστου φέρουν το φως είς τους ανθρώπους. Και κατοικείς εσύ είς πάντα οίκον, όλες τις πόλεις, όλα τα έθνη· καί κατοικείς (ως πυρ, ως φωτιά) μέσα είς τα σώματα των ανθρώπων, εσύ με την μεγάλην ευτυχίαν, ο ισχυρός.
Ακουσε με μακάριε, εσέ προσκαλώ είς τάς Ιεράς σπονδάς, δια να προσέλθης πάντοτε ήμερος καί με έργα πού φέρουν χαράν. Κατάπαυσε την λυσσασμένην μανίαν του ακατάβλητου πυρός παρέχων είς τα ιδικά μας σώματα την φυσικην καύσιν (όχι διεγέρσεις αφύσικες). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου