Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Καλώντας την Δήμητρα

Θεά της γης, της γεωργίας , της χλωρίδας, της τροφής, του γάμου και προστάτιδα των γεωργών.

Ιδιότητες: μητρική αγάπη, γονιμότητα, πολλαπλασιασμός, διδαχή μυστηρίων ζωής και θανάτου, προστασία από απόκρυφες αρνητικές δυνάμεις, μύηση, εργατικότητα
Λιβάνια και καψίματα: τριαντάφυλλο, λεμόνι, κάνναβη, μαύρο λιβάνι
Φυτά: ό,τι καλλιεργείται για τροφή, καλαμπόκι, μανιτάρια, στάχια
Χρώμα κεριών: πορφυρό, λευκό, κίτρινο του καλαμποκιού, μαύρο
Σύμβολα: καλαμπόκι, πυρσός, στάχυ

Επίκληση
Εσένα καλώ Θεά Δήμητρα, που είσαι και Δαίμονας με πολλά ονόματα, μητέρα που αγαπάς τις κόρες και θρέφεις όλα τα παιδιά, που μας δίδεις εργατικότητα, και πλούτο, που δίδαξες πρώτους τους Έλληνες να καλλιεργούν την γη με αλέτρι ζωσμένο σε βόδια, συγκάτοικος του Διονύσου, που δένεις κάθε αρνητική ενέργεια, την διώχνεις μακριά από μας, και μας προστατεύεις, που αν και Χθόνια Θεά είσαι πάντα ευνοϊκή προς εμάς τους ανθρώπους και μας αγαπάς. Είθε να έρχεσαι πάντα κοντά μας, όμορφη στολισμένη με άνθη και καρπούς, να μας προστατεύεις, να μας διδάσκεις Θεά μονογενής και πολύτεκνος συνάμα γιατί όλους μας βλέπεις σαν παιδιά σου, και να μας φέρνεις πάντα ειρήνη ευνομία, ευτυχισμένα πλούτη, και την Βασίλισσα Υγεία. Γένοιτο.

Ύμνος

Δηώ, παμμήτειρα θεά, πολυώνυμε δαῖμον, σεμνὴ Δήμητερ, κουροτρόφε, ὀλβιοδῶτι, πλουτοδότειρα θεά, σταχυοτρόφε, παντοδότειρα, εἰρήνηι χαίρουσα καὶ ἐργασίαις πολυμόχθοις, σπερμεία, σωρῖτι, ἀλωαία, χλοόκαρπε, ἣ ναίεις ἁγνοῖσιν Ἐλευσῖνος γυάλοισιν, ἱμερόεσσ᾽, ἐρατή, θνητῶν θρέπτειρα προπάντων, ἡ πρώτη ζεύξασα βοῶν ἀροτῆρα τένοντα καὶ βίον ἱμερόεντα βροτοῖς πολύολβον ἀνεῖσα, αὐξιθαλής, Βρομίοιο συνέστιος, ἀγλαότιμος, λαμπαδόεσσ᾽, ἁγνή, δρεπάνοις χαίρουσα θερείοις· σὺ χθονία, σὺ δὲ φαινομένη, σὺ δε πᾶσι προσηνής· εὔτεκνε, παιδοφίλη, σεμνή, κουροτρόφε κούρα, ἅρμα δρακοντείοισιν ὑποζεύξασα χαλινοῖς  ἐγκυκλίοις δίναις περὶ σὸν θρόνον εὐάζουσα, μουνογενής, πολύτεκνε θεά, πολυπότνια θνητοῖς, ἧς πολλαὶ μορφαί, πολυάνθεμοι, ἱεροθαλεῖς. ἐλθέ, μάκαιρ᾽, ἁγνή, καρποῖς βρίθουσα θερείοις, εἰρήνην κατάγουσα καὶ εὐνομίην ἐρατεινὴν καὶ πλοῦτον πολύολβον, ὁμοῦ δ᾽ ὑγίειαν ἄνασσαν.

Ω Δηώ μητέρα των πάντων, θεά, δαιμονία με τα πολλά ονόματα σεβαστή Δήμητρα, πού τρέφεις τα παιδιά και δίδεις την ευτυχίαν ώ θεά πού δίδεις τον πλούτον τρέφεις τα στάχυα, παρέχεις τα πάντα και χαίρεσαι εις την είρήνην και εις τάς εργασίας, πού απαιτούν πολύν μόχθον συ είσαι ή προστάτις των σπερμάτων, συ δίδεις σωρούς από σιτάρι, ή συχνάζουσα εις τα αλώνια, εσύ παράγεις χλωρούς καρπούς, και κατοικείς στις ιερές κοιλάδες της Ελευσίνος είσαι περιπόθητη. αγαπητή, τροφός όλων των θνητών, καί πρώτη εσύ έζευξες τον αυχένα των βοδιών προς καλλιέργειαν, καί έφερες εις τους ανθρώπους βίον περιπόθητον πολυευτυχισμένον βοηθείς εις την αύξησιν των καρπών, είοαι σύνοικος του Βρόμιου, (του Διονύσου) τιμάσαι με λαμπρότητα, κρατείς λαμπάδα, είσαι αγνή, καί χαίρεσαι με τα θερινά δρέπανα συ είσαι κάτω από την γήν αλλά φαίνεσαι, καί είσαι προς όλους φιλική· ώ συ ή φιλόστοργος, πού αγαπάς τα παιδιά, ή σεβαστή, πού είσαι κόρη καί τρέφεις παιδιά, πού έζευξες εις άρμα με δρακόντεια χαλινάρια οπαδούς του Διονύσου πού εκραύγαζον περιδινούμενοι (περιστρεφόμενοι) κυκλικώς γύρω από τον θρόνο σου θεά μονογενής καί πολύτεκνος καί πολυσέβαστη εις τους ανθρώπους, πού έχεις πολλές μορφές, γεμάτες από πολλά άνθη πού θάλλουν από ιερότητα έλα ώ μακαριά, αγνή. πού είσαι γεμάτη από καλοκαιριάτικους καρπούς, καί φέρε μας κάτω ειρήνην καί εύνομίαν περιπόθητη και πλούτον πολυευτυχισμένον μαζί δε με αυτά καί την βασίλισσαν υγείαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου