Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Ψαλμός 2 ενάντια στους εχθρούς

Ο ψαλμός 2 του Δαυίδ χρησιμοποιείται για να διαλύσει και να σπάσει τις συνομωσίες των εχθρών εναντίον μας.
Το Άγιο όνομα είναι Σαδδάυ που σημαίνει «παντοδύναμος Θεός».Ινατί εφρύαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά; Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επι το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του χριστού αυτού. Διαρρήξωμεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψωμεν αφ΄ ημών τον ζυγόν αυτών. Ο κατοικών εν ουρανοίς εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηριεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν τω θυμώ αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ΄ αυτού επί Σιών όρος το άγιον αυτού, διαγγέλλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με• υιός μου εί συ. Εγώ σήμερον γεγέννηκα σε. Αίτησαι παρ΄ εμού και δώσω σοι έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσιν σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδω σιδηρά, ως σκεύη κεραμέως συντρίψεις αυτούς. Και νυν, βασιλείς, σύνετε• παιδεύθητε, πάντες οι κρίνοντες την γην. Δουλεύσατε τω Κυρίω εν φόβω και αγαλλιάσθε αυτώ εν τρόμω. Δράξασθε παιδείας, μήποτε οργισθή Κύριος και απολείσθε εξ οδού δικαίας, όταν εκκαυθή εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάριοι πάντες οι πεποιθότες επ΄ αυτώ.

●Η παράδοση αναφέρει πως πρέπει να γράψουμε τον ψαλμό πάνω σε ένα κρεμμύδι (δεν έχω ιδέα πως, χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας!) και να το ρίξουμε να το πατήσει ο εχθρός μας (αφού το τρίψουμε υποθέτω).

●Διαβάζουμε τον ψαλμό πάνω από ελαιόλαδο όπου έχουμε ρίξει μέσα φύλλα αψιθιάς (αρτεμισία) και αλείφουμε με αυτό το μέτωπό μας.

●Σε ένα μαύρο κερί γράφουμε το ονοματεπώνυμο του ατόμου που μας ενοχλεί και μας κάνει κακό. Αν είναι περισσότερα από ένα άτομα βάζουμε ένα κερί για τον καθένα. Το ανάβουμε και διαβάζουμε 3 φορές τον ψαλμό. Αφήνουμε τα κεριά να καούν μέχρι τέλους και πετάμε τα υπολείμματα στη θάλασσα.

Μια άλλη χρήση του ψαλμού αναφέρει πως μας προστατεύει από ισχυρή καταιγίδα όταν βρισκόμαστε σε καράβι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου