Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Σελήνη κενής πορείας (ΣΚΠ) και μαγικές εργασίες

Ο όρος Σελήνη Κενής Πορείας αναφέρεται στην κατάσταση της διερχόμενης σελήνης που ενώ βρίσκεται σε ένα ζώδιο, δεν πραγματοποιεί κύριες όψεις με κανέναν από τους υπόλοιπους πλανήτες. Το κενό αυτό εμφανίζεται πριν η σελήνη αλλάξει ζώδιο κι μπορεί να διαρκέσει από ελάχιστα λεπτά έως μερικές ώρες ίσως κι δυο μέρες ανάλογα με τις θέσεις των υπολοίπων πλανητών.

Η σελήνη κυβερνά τα συναισθήματα, τις διαθέσεις μας, παιδικές μνήμες, τις οικογενειακές μας υποθέσεις. Εκφράζει τον υποσυνείδητο κόσμο, την κρυμμένη θηλυκή μας πλευρά. Όταν λοιπόν η σελήνη βρίσκεται σε κενό, φαίνεται ότι η νοητική μας ικανότητα επηρεάζεται λόγω συνθηκών, το μυαλό μας δεν λειτουργεί σωστά, η αντίληψη μας δεν βρίσκεται στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Παρατηρείται μια συναισθηματική σύγχυση, μια κόπωση τόσο σωματική όσο και ψυχική.
Καλό θα είναι, για τις ώρες αυτές που διαρκεί το φαινόμενο:
• Να μην κάνουμε κανένα νέο ξεκίνημα σε οποιοδήποτε τομέα δραστηριότητας μας. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι το αναμενόμενο, η απόρροια των προσπαθειών μας δεν θα είναι η επιθυμητή.

• Να μην σχεδιάζουμε, οργανώνουμε, καταστρώνουμε πλανά δράσης και κυρίως υλοποιούμε ιδέες γιατί η τελική μορφή του εγχειρήματος θα είναι εντελώς διαφορετική από τον αρχικό σχεδιασμό.


• Να μην προβαίνουμε σε σημαντικές αγορές αντικειμένων ή υπηρεσιών υψηλού κόστους γιατί θα αποδειχθούν ασύμφορες οικονομικά, ίσως κι επιζήμιες τελικά.


• Να αποφεύγουμε τις νέες γνωριμίες. Τα πρώτα rendez vous είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, μπορεί να μας απογοητεύσουν μελλοντικά καθώς θα διαπιστώσουμε ότι η αρχική εικόνα που είχαμε σχηματίσει δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.


• Να αναβάλλουμε σημαντικές επαφές όπως για παράδειγμα με δικηγόρους, γιατρούς, συμβούλους πάσης φύσεως. Η επικοινωνία μαζί τους δεν θα αποδώσει γιατί η συνεργασία αυτές τις χρονικές περιόδους γίνεται εξαιρετικά δυσχερής.


Η περίοδος αυτή συνίσταται για ανάπαυση, ξεκούραση και περισυλλογή.


Καλό είναι να αποφεύγουμε μαγικές εργασίες σε ώρες όπου η σελήνη βρίσκεται σε κενή πορεία, καθώς θεωρείται ότι οι προσπάθειές μας θα πέσουν στο κενό. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί που επιλέγουν να απέχουν αυτές τις ώρες, και άλλοι που δεν τις λαμβάνουν καθόλου υπόψη. Είναι στη δική σας κρίση τι θα επιλέξετε να κάνετε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου