Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Ψαλμός για τις εξετάσεις

Πρώτα διαβάζουμε την εισαγωγική προσευχή:

«Ευδόκησε, Ώ Θεέ μου, Άγιε και Πανάγαθε Πατέρα να αξιώσεις εμένα την δούλη σου (τάδε) να πετύχει η προσπάθεια μου για να περάσω με επιτυχία τις εξετάσεις που πρόκεται να δώσω στις... (ημερομηνία) και να γράψω άριστα.
Άκουσε με Ευλογημένε και Ελεήμονα Πατέρα και εκπλήρωσε τον πόθο μου, για την μεγάλη σου Δόξα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν Σελάχ.»Μετά διαβάζουμε 3 φορές τους ψαλμούς:

Ω Κύριε, σώσον, δέομαι· ω Κύριε, ευόδωσον, δέομαι.
Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου· σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου.
Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς· φέρετε την θυσίαν δεδεμένην με σχοινία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου.
Συ είσαι ο Θεός μου, και θέλω σε δοξολογεί· ο Θεός μου, θέλω σε υψόνει.
Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα.

Πόσον αγαπώ τον νόμον σου· όλην την ημέραν είναι μελέτη μου.
Διά των προσταγμάτων σου με έκαμες σοφώτερον των εχθρών μου, 
διότι είναι πάντοτε μετ' εμού.
Είμαι συνετώτερος πάντων των διδασκόντων με· διότι τα μαρτύριά σου είναι μελέτη μου.
Είμαι συνετώτερος των γερόντων· διότι εφύλαξα τας εντολάς σου.

Αυτό το κάνουμε 10-14 μέρες πριν την ημέρα των εξετάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου