Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Το νερό των εχθρών (για προστασία)

Οι παλιές μάγισσες έκαναν ένα ξόρκι για να φύγουν οι εχθροί. Έκαναν το νερό των εχθρών. Για να προστατέψουν τον εαυτό τους έκαναν αυτό το μικρό ξόρκι.

Υλικά: 
●ένα ποτήρι 
●κρασί κόκκινο 
●σπόροι μαύρης μουστάρδας 

Σε χάση του φεγγαριού και ημέρα Κρόνου διάβασε τον ψαλμό 109 πάνω από ένα ποτήρι κρασί αφού πρώτα έχεις ρίξει μερικούς σπόρους μουστάρδας. Το κάνουμε αυτό για 3 μέρες συνεχόμενα και έπειτα ρίχνουμε το κρασί αυτό να περάσουν οι εχθροί μας. 

Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου.
Εκ της Σιών θέλει εξαποστείλει ο Κύριος την ράβδον της δυνάμεώς σου· κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου.
Ο λαός σου θέλει είσθαι πρόθυμος εν τη ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τω μεγαλοπρεπεί αγιαστηρίω αυτού· οι νέοι σου θέλουσιν είσθαι εις σε ως δρόσος, η εξερχομένη εκ της μήτρας της αυγής.
Ώμοσεν ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθή, συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ.
Ο Κύριος ο εκ δεξιών σου θέλει συντρίψει βασιλείς εν τη ημέρα της οργής αυτού.
Θέλει κρίνει εν τοις έθνεσι· θέλει γεμίσει την γην πτωμάτων· Θέλει συντρίψει κεφαλήν δεσπόζοντος επί πολλών τόπων.
Θέλει πίει εκ του χειμάρρου εν τη οδώ αυτού· διά τούτο θέλει υψώσει κεφαλήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου