Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Η ευχή της Φανουρόπιτας

Η Ευχή αυτή διαβάζεται κατά την παρασκευή της Φανουρόπιτας που φτιάχνουμε προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου.
Η γιαγιά μου έφτιαχνε φανουρόπιτα όταν έψαχνε ένα χαμένο αντικείμενο, επίσης για να φανερωθεί η τύχη αλλά και οι εχθροί. Κάποτε η μητέρα μου ήταν αρραβωνιασμένη για πολλά χρόνια με κάποιον, αλλά δεν ήθελε να τον παντρευτεί. Τότε η γιαγιά μου έφτιαξε φανουρόπιτα για να της "φανερώσει" ο Άγιος τον σωστό δρόμο (να καταλάβει δηλαδή ότι έπρεπε κάποτε να παντρευτεί). Το ίδιο βράδυ η μητέρα μου είδε στον ύπνο της έναν άγνωστο άντρα με μούσια να της δίνει ένα χρυσό κλειδί. Μέσα σε μία εβδομάδα όμως γνώρισε τον πατέρα μου, ερωτεύτηκαν και μετά από 2 μήνες παντρευτήκανε.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Ουράνιος Άρτος, ο της βρώσεως της μενούσης εις τον αιώνα πλουσιοπάροχος χορηγός, ο δοτήρ των αγαθών, ο δέ Ηλιού τροφήν αγεώργητον πηγάσας, η ελπίς των απηλπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών.
Ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτα σοι προσκομίσαντας, εις δόξαν σήν και τιμήν του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου.
Παράσχου δέ, αγαθέ, τοις ευπρεπίσασι τους πλακούντας τούτους, πάντα τά εγκόσμια καί υπερκόσμια αγαθά σου. Εύφρανον αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου, δείξον αυτοίς οδούς προς σωτηρίαν. Τα αιτήματα τών καρδιών αυτών καί πάσαν τήν βουλήν αυτών ταχέως πλήρωσον, οδηγών αυτούς προς εργασίαν τών εντολών σου, ίνα διά παντός εν ευφροσύνη καί αγαλλιάσει υμνώσι καί δοξάσωσι το πάντιμον καί μεγαλοπρεπές όνομά σου, πρεσβείαις της υπερευλογημένης Θεοτόκου, του αγίου ένδοξου νεομάρτυρος Φανουρίου, του Θαυματουργού, καί πάντων σου τών αγίων. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου