Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Ευχή για το κακό μάτι

Μήτηρ και υιός εις την έρημο άμπελον εμφύτευσαν και κάτω εις τους πέντε δρόμους διέβη γυνή στηθότριχος χαλκοβυζού μονοδοντού και κλειστοφρυδού, ήτις απεθαύμασε τον αμπελώνα, όστις παρευθύς εξηράνθη, και το ζευγάριον του εθραύσθη, οι βόες εψόφησαν και ο ζευγολάτης εκινδύνευσε να αποθάνει όστις αναστενάξας είπεν, αφού έλαβεν εις χείρας το μαυρομάντικον μαχαίρι.

Κυρία μου και Δέσποινα Θεοτόκος Παρθένα Μαρία, εν τω Ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και σταυρώσας τον αμπελώνα τους βόας και τον εαυτόν του, ο μεν αμπελώνας εβλάστησεν, αυτός δε και οι βόες του ιατρεύθησαν παρευθύς.
Άγιοι Ανάργυροι του Χριστού, πρώτοι γιατροί του κόσμου, όπου εγιατρέψατε πολλούς γιατρέψτε και τον (όνομα) υιόν της (όνομα), όπου είναι βαπτισμένος, μυρωμένος, του Θεού παραδομένος, πάσα τρίχα μετρημένος, και αν ειν`αβασκάμενος η από άντρα η από γυναίκα, να φύγει η αβασκοσύνη του, η δειλία του, η τρομάρα του, η αδυνατωσύνη του και το κακό συναπάντημα. Αμήν.

Πατέρα Ουράνιε Ευλογημένε, πάταξον τον Σατανά και τα έργα του από πάνω μου +++

Δυο μάτια με κοιτάξανε, τρία λόγια μου είπανε εις το όνομα του πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν (7 φορές)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου