Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος

Είναι ένας από τους αποστόλους, τους μαθητές του Χριστού, δεν είναι όμως ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, που Τον πρόδωσε, αλλά άλλος μαθητής Του με το ίδιο όνομα. Είναι ο άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος.

Φαίνεται πως είναι ένας από τους Αδελφόθεους, δηλαδή τους λεγόμενους «αδελφούς του Κυρίου», τα παιδιά του αγίου Ιωσήφ του Μνήστορα (του αρραβωνιαστικού της Παναγίας) και της πρώτης του γυναίκας, της Σαλώμης. Ο Ιούδας λοιπόν, κατά την παράδοση, κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία, επισκέφθηκε την Έδεσσα της Συρίας και στην πόλη Αραράτ συνελήφθη από τους άπιστους, οι οποίοι τον εκτέλεσαν με βέλη.

Η μνήμη του εορτάζεται στις 19/06 και 21/08 από την Ορθόδοξη Εκκλησία, και στις 28/10 από την Καθολική Εκκλησία. Ως ιδιαίτερα αγαπητός Άγιος της Καθολικής Εκκλησίας, έχει και την δική του ξεχωριστή θέση την παράδοση της Hoodoo. Θεωρείται ο προστάτης των απελπισμένων υποθέσεων και μπορούμε να ζητήσουμε τη βοήθειά του:
σε υποθέσεις όπου δεν υπάρχει καμία απολύτως λύση και βοήθεια
για σοβαρά θέματα υγείας
για νομικές και δικαστικές υποθέσεις, ειδικά όταν μας πολεμούν με ύπουλα μέσα
για προστασία από φυλάκιση και το νόμο γενικότερα

Για να ζητήσουμε τη βοήθεια του:
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λευκά κεριά (για κάθε περίσταση, για θεραπεία), πράσινα (για βοήθεια σε οικονομικά ζητήματα). Αλλά και κόκκινα κεριά.
Η μέρα του Αγίου είναι η Κυριακή. Καλό είναι λοιπόν να ξεκινήσουμε την προσευχή μας εκείνη τη μέρα.
Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι την διατύπωση του αιτήματός μας. Αυτό ισχύει κυρίως για τα οικονομικά ζητήματα. Για παράδειγμα, δεν θα πούμε «χρειάζομαι χρήματα» γενικά και αόριστα, αλλά «χρειάζομαι άμεσα 500 ευρώ μέχρι τις 20 Απριλίου για να πληρώσω τη δόση του δανείου και να σώσω το σπίτι μου. Ζητώ αυτά τα χρήματα να έρθουν σε μένα με τέτοιον τρόπο ώστε να μην πάθει κανένας κακό». 
Οι προσφορές που του αρέσουν είναι νερό, κεριά, θυμίαμα, κέρματα και λουλούδια. Όταν εκπληρώσει λοιπόν την επιθυμία μας του τα προσφέρουμε, σε μονό αριθμό, ένα ή τρία. Αλλά ταυτόχρονα διαδίδουμε σαν ευχαριστώ το όνομα του Αγίου δημοσιεύοντας την προσευχή, ή δημοσιεύοντας ένα ευχαριστώ που μας βοήθησε.

Για να κάνουμε την προσευχή χρειαζόμαστε μια εικόνα του Αγίου (κανονική ή εκτυπωμένη), ένα κερί, θυμίαμα, ελαιόλαδο, ένα ποτήρι νερού και ένα νόμισμα, κατά προτίμηση καινούριο και αστραφτερό. Αλείφουμε το κερί με το ελαιόλαδο και το ανάβουμε. Ανάβουμε και το θυμίαμα. Τοποθετούμε το ποτήρι ανάποδα, και το νόμισμα το έχουμε μπροστά από το κερί. Μπορούμε να προσευχηθούμε με δικά μας λόγια, είτε να διαβάσουμε αυτήν την προσευχή προς τον Άγιο.
Κάνουμε τη διαδικασία για 9 συνεχόμενες μέρες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χωρίσουμε το κερί σε εννέα νοητά ίσα κομμάτια, και κάθε φορά να το σβήνουμε. Την τελευταία μέρα το αφήνουμε να καεί εντελώς, και πετάμε τα υπολείμματα σε ένα σταυροδρόμι. Φεύγουμε χωρίς να γυρίσουμε να κοιτάξουμε πίσω. Όταν ο Άγιος εκπληρώσει την επιθυμία μας, θα του προσφέρουμε ένα κερί, καθώς και θα γεμίσουμε το ποτήρι με νερό και μέσα θα βάλουμε το νόμισμα. Ή όποια άλλη προσφορά θέλουμε, πάντοτε πάνω στο Βωμό του μπροστά την εικόνα του. Όμως το πιο βασικό είναι να πούμε τουλάχιστον σε ένα άλλο άτομο, ότι μας βοήθησε.

Καθημερινή προσευχή για προστασία

O Κύριος Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας και προστάτης μου. Στις ημέρες της ματαιοδοξίας και στο σκοτάδι της νύχτας φύλαξε με  από τις  κακές σκέψεις, τον θυμό και την ζηλοφθονία των εχθρών μου. Με τη θέληση σου Κύριε μου πάταξε τους εχθρούς μου, καθάρισε με από το κακό μάτι την αλλοίωση του σώματος μου, τον φθόνο, την αδικία και από όλους τους κινδύνους που απειλούν καθημερινά την ζωή μου. Αμήν.
Ω Αγία Μητέρα του Θεού και άσπιλη Θεοτόκε. Προστάτεψέ με από τις επιθέσεις των δαιμόνων και των πράξεων τους. Πάρε το κακό μάτι και την ζηλοφθονία από το μυαλό του εχθρού μου. Ζήτησε με την μεσιτεία σου από τον Κύριο και Θεό μου την προστασία μου. Σε κάθε  μονοπάτι της ζωής μου ο Θεός και η Αγία χάρη του είναι μαζί μου. Η αγάπη η θεία προστασία και η ευλογία είναι πάντα μαζί μου.Η κακή βλάβη η μόλυνση και το κακό μάτι είναι για πάντα παρελθόν. Κάθε μέρα είμαι κάτω από την Αγία σκέπη σου Αγία μου μητέρα και γλυκιά μου Παναγία. Αμήν. 

Ευχή για το κακό μάτι

Μήτηρ και υιός εις την έρημο άμπελον εμφύτευσαν και κάτω εις τους πέντε δρόμους διέβη γυνή στηθότριχος χαλκοβυζού μονοδοντού και κλειστοφρυδού, ήτις απεθαύμασε τον αμπελώνα, όστις παρευθύς εξηράνθη, και το ζευγάριον του εθραύσθη, οι βόες εψόφησαν και ο ζευγολάτης εκινδύνευσε να αποθάνει όστις αναστενάξας είπεν, αφού έλαβεν εις χείρας το μαυρομάντικον μαχαίρι.

Κυρία μου και Δέσποινα Θεοτόκος Παρθένα Μαρία, εν τω Ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και σταυρώσας τον αμπελώνα τους βόας και τον εαυτόν του, ο μεν αμπελώνας εβλάστησεν, αυτός δε και οι βόες του ιατρεύθησαν παρευθύς.
Άγιοι Ανάργυροι του Χριστού, πρώτοι γιατροί του κόσμου, όπου εγιατρέψατε πολλούς γιατρέψτε και τον (όνομα) υιόν της (όνομα), όπου είναι βαπτισμένος, μυρωμένος, του Θεού παραδομένος, πάσα τρίχα μετρημένος, και αν ειν`αβασκάμενος η από άντρα η από γυναίκα, να φύγει η αβασκοσύνη του, η δειλία του, η τρομάρα του, η αδυνατωσύνη του και το κακό συναπάντημα. Αμήν.

Πατέρα Ουράνιε Ευλογημένε, πάταξον τον Σατανά και τα έργα του από πάνω μου +++

Δυο μάτια με κοιτάξανε, τρία λόγια μου είπανε εις το όνομα του πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν (7 φορές)

Ευχές ενάντια στο κακό

Ευχή του Μωυσέως

Ο Θεός ο διαφύλαξας και διασώσας Μωησέως το σώμα εν τη ερήμω ούτω και το σώμα του δούλου σου (όνομα) και της συμβίας και των τέκνων αυτού διαφύλαξον, και τον οίκον καθώς και την εργοχειρίαν αυτού δια πρεσβειών της Πανυπερευλογημένης Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας ,και πάντων των Αγίων σου, Αμήν.
Ευχή του Αγίου Γεωργίου

Ο Θεός ο φυλάξας τον Άγιον μεγαλομάρτυρα Γεώργιον τρίτον όντα μαρτύρων μαρτυρισάντων και λυσαντα Αθανασίου του μάγου τας πονηράς μαγείας, ούτω Κύριε ο Θεός ημών,ρύσαι, σώσον και διαφύλαξον τον δούλον σου (όνομα), την οικογένεια και τον οίκον αυτού από πάσης φαρμακείας και από πάσης συνεργείας του σατανά. Δια πρεσβειών των Αγίων σου. Αμήν.

Ευχή έναντι των κακών πνευμάτων
και πάσαν μαγείαν

Αποστροφή Δεσποτική, έξελθε ζήλε, φθόνε, γοητεία, κατάρα, ψαλμοκατάρα και πάσα ενέργεια του Διαβόλου και αναχωρήσατε από τον δούλο του Θεού (όνομα) και από τον οίκο του. Δια δυνάμεως της Αγίας Τριάδος. Αμήν.